ربات هوشمند رویال قدرت گرفته از هوش مصنوعی

کاری از شرکت تدبیر اندیشان داروسازان-دپارتمان نرم افزار

TadLogo
tutorial